Membre du Secretariat du CC du PCV du 12e mandat Tran Thanh Man hinh anh 1Nhập mô tả cho ảnh