Quatre localites depassent les 10 milliards de dollars d’exportations hinh anh 1