8 thành viên mới được bầu vào Hội đồng của Viện Kế toán Công chứng Singapore (ISCA)

SINGAPORE – Media OutReach Newswire – Ngày 27 tháng 4 năm 2024 – Một nhóm gồm 8 nhà quản lý, lãnh đạo về kế toán và doanh nghiệp đã được bầu vào Hội đồng của Viện Kế toán Công chứng Singapore (Institute of Singapore Chartered Accountants – ISCA) là cơ quan kế toán quốc gia,. Những vị […]

SINGAPORE – Media OutReach Newswire – Ngày 27 tháng 4 năm 2024 – Một nhóm gồm 8 nhà quản lý, lãnh đạo về kế toán và doanh nghiệp đã được bầu vào Hội đồng của Viện Kế toán Công chứng Singapore (Institute of Singapore Chartered Accountants – ISCA) là cơ quan kế toán quốc gia,. Những vị lãnh đạo này bao gồm các đối tác từ các công ty kế toán, một nhà lãnh đạo trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, một đại diện từ một trường đại học bách khoa và một doanh nhân.

Tổng số phiếu bầu của các thành viên ISCA đủ điều kiện là cao nhất dựa trên hồ sơ của ISCA và tương ứng với mức độ tham gia của thành viên ngày càng tăng và sự quan tâm ngày càng tăng đối với các sáng kiến ​​của ISCA.

Các Ủy viên Hội đồng mới được bầu là:

– Ông Choo Kok Wei Eric, Phó giám đốc điều hành của Dontia Holdings Pte Ltd và T32 Dental Center Pte Ltd

– Ông Lee Boon Teck, Nhà quản lý cao cấp khu vực Đông Nam Á, Bộ phận Kiểm toán và Bảo hiểm của Deloitte & Touche LLP

– Ông Lim Wei Kiat William, Giám đốc Trường Kinh doanh và Kế toán, Đại học Bách khoa Ngee Ann

– Ông Helmi Bin Ali Bin Talib, Nhà quản lý điều hành của Helmi Talib LLP

Các Ủy viên Hội đồng được bầu lại là:

– Ông Choo Eng Beng, Nhà quản lý, Giám đốc Bộ phận Bảo hiểm của PwC Singapore

– Bà Goh Chern Ni Jocelyn, Nhà quản lý Bộ phận Kiểm toán và Bảo hiểm của BDO LLP

– Ông Koh Wee Kwang, Giám đốc của Nexia Singapore PAC

– Ông Teo Ser Luck, Doanh nhân và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Ông Teo Ser Luck đã được bầu lại làm Chủ tịch của ISCA nhiệm kỳ thứ hai. Các vị quan chức cao cấp khác được bầu là

– Ông Choo Eng Beng, Phó chủ tịch của ISCA

– Bà Judy Ng, Phó chủ tịch của ISCA:

– Bà Jocelyn Goh Chern Ni, Thủ quỹ

– Ông Lee Boon Teck, Thư ký

Các Thành viên Hội đồng mới được bầu và được bầu lại sẽ giữ vai trò là Thành viên Hội đồng của ISCA cho đến Đại hội đồng thường niên của ISCA vào năm 2026.

Ông Helmi Bin Ali Bin Talib, Nhà quản lý điều hành của Helmi Talib LLP đã được bầu vào Hội đồng của ISCA. Việc ông được bầu vào Hội đồng cũng tái khẳng định sự cống hiến của ISCA trong việc thúc đẩy sự đa dạng và hòa nhập trong hàng ngũ lãnh đạo của tổ chức.

Trong số các Thành viên Hội đồng mới được bầu có ông William Lim, Giám đốc Trường Kinh doanh và Kế toán thuộc Đại học Bách khoa Ngee Ann. Đây là lần đầu tiên Hội đồng của ISCA có đại diện từ đại học bách khoa, người có thể đóng góp vào nỗ lực của ISCA nhằm tăng cường sức hấp dẫn của nghề nghiệp và phát triển nguồn nhân tài.

Ông Teo Ser Luck, Chủ tịch của ISCA phát biểu: “Tôi rất vinh dự được bầu lại làm Chủ tịch của ISCA nhiệm kỳ thứ hai và rất vui mừng được tiếp tục phục vụ cùng với nhóm thành viên đa dạng như vậy trong Hội đồng. Cùng nhau, chúng tôi vẫn luôn cam kết thúc đẩy nghề nghiệp, đẩy mạnh sự đa dạng và hòa nhập cũng như nâng cao hơn nữa sự đổi mới trong lĩnh vực kế toán. Tôi xin cảm ơn các Thành viên Hội đồng đã nghỉ hưu vì những đóng góp vô giá của họ và mong muốn được hợp tác với các Thành viên mới của Hội đồng để củng cố hơn nữa vị thế của ISCA, với tư cách là cơ quan kế toán hàng đầu trong khu vực và thế giới”.

Để biết thêm thông tin về tiểu sử của các Thành viên Hội đồng mới và được bầu lại, hãy tham khảo qua Phụ lục qua trang web của ISCA.

Hashtag: #ISCA #Accountancy #DifferenceMakers #ISCAAGM

Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.

Thông tin về Viện Kế toán Công chứng Singapore (the Institute of Singapore Chartered Accountants – ISCA)

Viện Kế toán Công chứng Singapore (ISCA) là cơ quan kế toán quốc gia của Singapore với tầm nhìn là trở thành một tổ chức kế toán đẳng cấp thế giới, gồm các chuyên gia đáng tin cậy, góp phần hướng tới một nền kinh tế đổi mới và bền vững. Có hơn 36.000 thành viên ISCA đang hành nghề, nỗ lực kinh doanh trong nhiều ngành, lĩnh vực ở Singapore và trên toàn thế giới. Các thành viên ISCA có thể được tìm thấy ở hơn 40 quốc gia và các thành viên có trụ sở tại Singapore được hỗ trợ thông qua 12 chi nhánh ở nước ngoài tại 10 quốc gia.

Được thành lập vào năm 1963, ISCA là tổ chức ủng hộ lợi ích của nghề kế toán. Để bổ sung cho tư duy toàn cầu của mình bằng những hiểu biết sâu sắc về châu Á, ISCA tận dụng chuyên môn, kiến ​​thức và mạng lưới trong khu vực, với các bên liên quan khác nhau để đóng góp vào sự phát triển của nghề kế toán.

ISCA là đơn vị được chỉ định để phong tặng chức danh Kế toán viên Công chứng của Singapore (Chartered Accountant of Singapore).

ISCA là thành viên của Chartered Accountants Worldwide, một gia đình toàn cầu tập hợp các thành viên của các học viện hàng đầu để tạo ra một cộng đồng gồm hơn 1,8 triệu Kế toán viên và sinh viên tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.isca.org.sg.