COVID-19: 177 cas gueris au Vietnam hinh anh 1Nhập mô tả cho ảnh