samedi, 23 mars 2019 - 13:57:19

Nguyen Phu Trong; président Ho Chi Minh